Säsongstart Badstrand & Udde – Arbetsdag 16 Maj 2015


 

  • Tömma dassen, Bryggor, Flotten motor mm, Städa udden och badstrand
  • Elda skräphögar, Ställning för kanoterna, Sätta upp kåtan på udden
  • Veboden färdigställ och fylls med ved, Diskbänk, vildmarksspis på udden
  • Grillgaller till nya grillarna, Isolera bastun
  • Kolla och åtgärda läckage på bastun
  • Belysning, Målning
  • – Motorsåg – Kratta- Skruvdragare-Hammare-Såg-Spade-Fastanycklar mm?