Byalaget

Byalaget Bredsjön -Slättmon har som geografisk utbredning ungefär från Lycke, Bredsjö By, Västansjön och upp till och med Slättmon.

Men vi välkomnar alla som har intresse av området.

Byalaget har en styrelse som väljs en gång per år via ett årsmöte. Styrelsen har regelbundna möten.

Förslag på aktiviteter och synpunkter på våra anläggningar och arbete lämnas till någon i styrelsen enligt nedan:

  • Ordförande TF Jan Blomqvist
  • Sekreterare Hans-Olof Lundgren
  • Kassör Ulrika Jonsson
  • Ledamot Leif Åkerdahl
  • Ledamot Ove Andersson
  • Ledamot Sven-Göran Lundin ( Ludde)

Epost info@bredsjon.se