Bli Medlem – Medlemsavgift

Medlemsavgift Bredsjön-Slättmon byalag

Famil 200:- / år
Enskild 100:- / år
Betalas per privatgiro:
PG 632411-5
Maila/ring/skicka brev/FB till  Byalaget via info@bredsjon.se om dig, familjemedlemmar, adressuppgifter och mail som ni vill ha info till!
info@bredsjon.se

Medlemsförmåner

Bra pris vid spontanhyra av flotte, 100:- dag eller kväll. Kan bokas några dagar innan.
Spontanbastu, går ej att boka i förväg och om det är ledigt förstås – Gratis !
Kanoter, om de ej är bokade – Gratis !
Kontakta info@bredsjon.se eller uthyrningsverkställarna ! ( Se uthyrning )