Årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 för Bredsjön-Slättmons Byalag

 Det är nu dags för Bredsjön-Slättmons Byalag att hålla ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2014, årsmötet hålls söndagen den 1 mars 2015 kl 14:00 i gamla affärslokalen.

Kallelse och dagordning lämnas/skickas till medlemmar senast 4 veckor innan mötet, ev motion från medlem till årsmötet skickas/lämnas till ordf Mats Jonsson, Bredsjön 153, 861 93 Ljustorp senast söndagen den 22/2-13.

För medlemskap 2015, 100 kr/enskild och 200 kr/familj. Plusgironummer vid inbetalning 63 24 11-5.

Vänligen ange ert namn och telefonnummer, obs i år bifogas inget inbetalningskort vid utskick.

 Meddela Kent Eller Mats om ni vill ha ett inbetalningskort.

 Verksamhetsberättelse för 2014 samt verksamhetsplan för 2015 kommer att lämnas på årsmötet.

 

Välkomna önskar styrelsen för 2014.